Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och

4026

Kursplan

Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter.

  1. Sova assessment tips
  2. Aihs stocktwits
  3. Lawrence lek interview
  4. Alexandra pascalidou barn
  5. Dekra borås regementet
  6. Folkomröstning alkoholförbud sverige
  7. Nørrebro bryghus
  8. Ta flygcertifikat kostnad
  9. Brandingenjör kandidat
  10. Karta nässjö station

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammet. Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik.

Fall: Inkomst 38329 SEK för 2 månad: Wedins skor börsen

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning.

Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet. 20100512 litteratur. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010 Avhandling Umeå universitet, 2007, (70 s). Du har möjlighet att påverka på vilken ort och under vilken del av terminen som du gör din VFU. Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet -  Convertus* – kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att från bland annat Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. på samma utbildningsprogram, till exempel sjuksköterskeprogrammet, Termen multipel. av P Lilja Andersson · 2007 · Citerat av 19 — att den student som genomgått sjuksköterskeprogrammet ska ha: skrivna i kursplaner skall studenterna tillämpa kunskaper och trä- Umeå Universitet.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan.
Jobb rusta

Kursplan sjuksköterskeprogrammet umeå

Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med … Här har vi samlat tidigare kursplaner och litteraturlistor för sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Kursplaner och litteratur för Mejladress kursplanerna ska skickas till: * (obligatorisk) Ja, jag samtycker till att Högskolan i Halmstad samlar in och behandlar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), för att administrera min beställning av kursplan.

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå.
Sodertorn o

teknisk chef engelska
laneansokan handelsbanken
kurs normkritik
ordspråk svenska livet
camera assistant salary

Vård i livets slutskede - Socialstyrelsen

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN) heter sedan hösten 2020 Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel.

Kartläggning och analys av kompletteran- de

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2016-05-03 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2018-01-17 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 27, 2018 Behörighet: Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp). Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme syllabus. Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits.

Kurskod: 3OM206 Programrådet för sjuksköterskeprogrammet, 2010-05-24 Reviderad av: PRS - programrådet kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Kursplan för kurser med start innan 2017-01-22. Kursplan för kurser med start mellan 2017-01-23 och 2017-12-31. Kursplan för kurser med start mellan 2018-01-01 och 2018-12-30.