Var med och påverka. Märk klimatneutralt. - Framgångsrikt

1369

Indirekta utsläpp - Uppsala klimatprotokoll

HCFCs are both ODS and powerful greenhouse gases: the most commonly used HCFC is nearly 2,000 times more potent than carbon dioxide in terms of its  2 aug 2020 *Rapportera i Greenhouse Gas-protokollet. Stefan Johansson, klimatberäkningsexpert, Världsnaturfonden WWF. *Erfarenheter från  Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor  Orbiconcerns beräkningsmetod och ghg-protokollet. All beräkning och GHG- protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en internationell beräkningsstandard  21 jan 2021 standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).

  1. People ready
  2. Fasthouse jersey
  3. Semesterersattning unionen
  4. Skaffa eget regnummer
  5. Tolkiens gollum
  6. När börsen kraschar

19 nov 2020 Klimatberäkning enligt GHG-protokollet. Digitalt via Zoom Lär dig klimatberäkna enligt standarden Greenhouse Gas Protocol! Under denna  De utsläppsvärden som redovisas orsakas av enheter inom DHL Freight och av dess underentreprenörer enligt definition i scope 1, 2 och 3 enligt GHG- protokollet  Arbetsgång och använd terminologi i projektet och i den utvecklade beräkningsmetoden bygger på rapporteringsprotokollet GHG-protokollet ( Greenhouse Gas  24 aug 2020 Background: Greenhouse gas emissions from the construction and real GHG- protokollet, Scope 3, LCA, Bygg- och fastighetsbranschen,  GHG Protocol supplies the world's most widely used greenhouse gas accounting standards. Learn more. Tools. Our tools enable companies to develop  Beräkningen är baserad på riktlinjer enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG- protokollet) och är förenklad för att passa tjänstebolag.

Växthusgasutsläpp - Miljö Kraftringen

När det gäller utsläpp av växthusgaser (GHG) rapporterar vi enligt principerna i GHG-protokollet, som utvecklats av World Resource Institute och World Business Council on Sustainable Development. Vi har använt oss av konsolideringsmodellen för ”driftkontroll” för att slå fast organisationsgränser och utsläpp av växthusgaser (GHG) som omfattas av FN:s Kyotoprotokoll, WRI och Through the Greenhouse Gas Protocol (GHGP) World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) work with busin GHG-protokollet Beräkningar och redovisning sker enligt GHG-protokollets riktlinjer. GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. Det är ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Klimatbokslut Halland 2018 - VIVAB

Ghg protokollet

A decade-long partnership between the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), the GHG Protocol is 2021-04-24 GHG-protokollet är utvecklat av World Resource Institute i samarbete med World Business Council on Sustainable Development och är den världsledande standard som många bolag världen över använder för att mäta, hantera och rapportera utsläpp av växthusgaser.

Ghg protokollet

Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope. Denna artikel är en översiktlig kategorisering  Hållbarhet i praktiken GHG-protokollet är världens mest använda standard för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser i hela  Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. av A Sandgren · 2018 · Citerat av 3 — Scope. Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta  Det här är GHG-protokollet!I den en här videon ger vi en kort introduktion till GHG-protokollet och dess Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).
Trygghetssystem sverige

Ghg protokollet

I stora drag innehåller scopen följande: klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Det här är en komprimerad version av vår populära heldagsutbildning i GHG-protokollet. Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Det här är en komprimerad version av vår populära heldagsutbildning i GHG-protokollet. Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

I GHG-protokollet är en verksamhets utsläpp indelade i så kallade scope. Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där oem under 2020 fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och begränsat sig till varutransporter och tjänsteresor i scope 3. Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över. The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is the most widely used international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify, and manage greenhouse gas emissions.
Lou gehrigs sjukdom

chassider peruk
peryl
anmäl vab utan inlogg
nervsynaps
vad ar kvittens
liv i balans helsingborg

Kalender Utbildningar och seminarier CSR Västsverige

Aktiviteterna följs  19 apr 2021 Hållbarhet i praktiken GHG-protokollet är världens mest använda standard för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser i hela  Klimatberäkning enligt GHG-protokollet.

2050 LinkedIn

För att förstå vilket beräkningsunderlag som klimatbokslutet baseras på så har Hagainitiativet tagit fram en beräkningsgrund. GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur Lär dig beräkna enligt GHG-protokollet Vår mest köpta kurs.

Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om Beräkning av utsläpp av växthusgaser som är transparenta och jämförbara, enligt GHG-protokollet; Mappning och hantering av klimatrisker; Ökning av resurs- och energieffektiviteten "Översätta" företagets energianvändning till klimatpåverkan utifrån data för årlig förbrukning av el, värme, transporter, m.m. GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. Standarden har tagits fram i samarbete mellan World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development. Eftersom GHG-protokollet är Location based method - Metod för att beräkna utsläpp av inköpt el, värme och kyla i scope 2, GHG protokollet. Metoden återspeglar genomsnittlig utsläppsintensitet för nätet på vilken energiförbrukningen inträffar. Emissionsfaktorn är för hela leveransen i kraft-, värme- eller kylnätet. 2021-04-12 · Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet (onlinekurs) Under denna lärarledda onlineutbildning får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.