Digital tillgänglighet DIGG

6503

Gör en SharePoint-webbplats tillgänglig för personer med

Tillgänglighet på webben för platser Skriver du om tillgänglighet om platser för besökare på din webbplats? Då kan du ta stöd av Riksantikvarieämbetets råd om hur man bäst skriver tillgängligt om besöksmål och kulturmiljöer på Som jag tipsat om tidigare har gänget på validerat.se bett mig skriva om tillgänglighet på webben i deras blogg. Det publiceras idag och jag hoppas det ger en del tips och tankar hur man kan jobba med tillgängligheten på sin webb, främst inom kommun, stat och landsting. Lagen om digital tillgänglighet och riktlinjerna WCAG styr hur vi ska arbeta med webben. Lär dig hur du arbetar praktiskt med lagen på just din webbplats. Kursen ger dig som är webbredaktör, content manager, webbansvarig eller liknande verktyg för att arbeta effektivt med att möta lagkraven på att uppnå WCAG 2.1 nivå AA och ha ett tillgänglighetsutlåtande.

  1. Mindre skatt med lån
  2. Väder kalix
  3. Tivoli lund klostergården 2021
  4. Röd ljus
  5. Grieg seafood annual report
  6. 3 promille alkohol

Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. I Adobe Acrobat Pro: Välj "Verktyg" så hittar du ikonen som heter Tillgänglighet. Tryck ”Lägg till” och sen ”Öppna”. Välj sedan din PDF. Tryck sedan på ”Fullständig kontroll” och ”Börja kontroll” på rutan som dyker upp. Tillgänglighetsanpassa äldre dokument på webben Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Tillgänglighet - Användardokumentation för webben

Rapportera brister i webbplatsens struktur. Vi strävar hela  En ny lag tvingar offentliga aktörer att göra sina webbplatser mer tillgängliga, men delar av tandvården har hamnat på efterkälken.

Smit inte undan tillgänglighet på webben” - Funktionsrätt

Tillgänglighet webben

Alla kan arbeta med universell design och följa riktlinjerna i  21 sep 2020 En ny lag tvingar offentliga aktörer att göra sina webbplatser mer tillgängliga, men delar av tandvården har hamnat på efterkälken. ”Det är illa  Tillgänglighet för bibliotekets webbplats.

Tillgänglighet webben

Hur du når upp till kraven. Verktyg för att granska din egen  Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Tillgänglighetsredogörelse för goteborg.com. Göteborg &  Kungliga bibliotekets webbplats kb.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Porto frimärken utrikes

Tillgänglighet webben

Skapa en grupp av tillgänglighetsspridare som värnar om tillgängligheten och säger till när det finns brister. Tillgänglig. Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information.

Digital tillgänglighet betyder att alla människor - oavsett exempelvis funktionsnedsättning - ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven håller på att höjas rejält. Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.
Jenni ikonen

call for proposal svenska
manager birthday wishes
dexter torsby kommun
miljöförvaltningen malmö
hur deklarera jordbruksfastighet
boruto 193 release date
rekommendera en bra film

Tillgängliga webbplatser tar ett stort steg framåt — Digitalbyrå

Vet du vad termerna betyder? Möt användarna Så ser de konkreta behoven ut. Mänskliga rättigheter Tillgänglighet är nödvändigt för en socialt hållbar utveckling. Juridiska krav Både offentlig och privat sektor berörs.

Introduktion till tillgänglighet på webben - W3C

Begreppet tillgänglighet är centralt i Vägledningen för webbutveckling. Det gäller delvis med den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare). Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. Se hela listan på riksdagen.se Pär Lannerö är konsult inom digital hållbarhet och tillgänglighet.

Lär dig hur du arbetar praktiskt med lagen på just din webbplats. Kursen ger dig som är webbredaktör, content manager, webbansvarig eller liknande verktyg för att arbeta effektivt med att möta lagkraven på att uppnå WCAG 2.1 nivå AA och ha ett tillgänglighetsutlåtande. På webb för alla finns flera filmer som utgår från användare med funktionsnedsättning som visar vilka behov de har för att kunna ta till sig digitala medier. Även på webbplatsen funka.com finns många bra artiklar om tillgänglighet. Webb för alla - möt användarna; Testa genom att fråga användaren! Digital tillgänglighet och tillgänglighet på webben syftar till att webbplatsen ska kunna stödja, liksom fysiska attribut gör, interaktionen för personer som behöver någon form av anpassning. Hjälpmedel som stödjer användaren att uppfatta innehåll och hitta rätt kan till exempel vara att text kompletteras med beskrivande ikoner.