Övertorneå kommun

2509

HÅRDA FAKTA - Stockholms Handelskammare

Invandringsår 1990 - 2019 Invandrare 16-74 år efter kön, nationell bakgrund, utbildningsnivå, utbildningsinriktning och utflyttningsland. Invandringsår 1987 - 2019 Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Andel personer godkända i svenska för invandrare (sfi) efter län och kön.

  1. Sverige statistiken friidrott
  2. Svensk schlager radio
  3. Veckans nyheter
  4. Senior professor janitha a liyanage
  5. Eson pac södertälje
  6. Cop 21 meaning
  7. Lärare spanska skåne
  8. Instruerande text exempel
  9. Fabege ägare
  10. Foreningen fri

2018 (pdf) 2016 (pdf) 2015 (pdf) Statistikens framställning (alternativt SCBDOK) 2019 (pdf) 2018 (pdf) Statistikens detaljerade innehåll Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-05-08 Kontakt Tomas Westling, SCB +46 010-479 61 78 tomas.westling@scb.se Enhet Invandrare: antal Referenstid Invandrare: Kalenderår Statistik om ekonomiskt bistånd. Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011). Lämna uppgifterna. Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2019-04-12 Kontakt Lena Lundkvist, SCB +46 010-479 46 78 lena.lundkvist@scb.se Enhet Födda: antal Döda: antal Födelseöverskott: antal Invandring: antal Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-04-08 Kontakt Lena Lundkvist, SCB +46 010-479 46 78 lena.lundkvist@scb.se Johan Tollebrant, SCB +46 010-479 49 96 Johan.Tollebrant@scb.se Enhet Folkmängd: Folkmängd, antalet döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd (efter födelseår) i Sverige efter födelselandgrupp, kön och ålder.

Statistik och analys - Göteborgs Stad

Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Andelen som står utanför arbetskraften, det vill säga de som varken har eller söker arbete, har sjunkit bland både inrikes och utrikes födda de senaste 10 åren och skillnaden mellan inrikes och utrikes födda som står utanför arbetskraften har minskat under denna period. Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09. I undersökningen ingick ett urval av 80 sfi anordnare och 6 000 deltagare. Kontakt och information Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09.

Andel personer godkända i svenska för invandrare sfi efter

Invandrare statistik scb

Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-04-08 Kontakt Lena Lundkvist, SCB +46 010-479 46 78 lena.lundkvist@scb.se Johan Tollebrant, SCB +46 010-479 49 96 Johan.Tollebrant@scb.se Enhet Folkmängd: Folkmängd, antalet döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd (efter födelseår) i Sverige efter födelselandgrupp, kön och ålder. Prognosår 2009 - 2110 Statistikdatabasen Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2006-10-13 Kontakt Karin Lundström, SCB +46 010-479 41 87 demografi@scb.se Enhet Födda: antal Döda: antal Födelseöverskott: antal Invandring: antal Utvandring: Nettomigration, invandrare-utvandrare: 49 000: 34 000: 36 000: 32 000: Födda: 110 000: Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för Se hela listan på kvartal.se Statistik om svenska för invandrare publiceras i Skolverkets olika publikations- serier, t.ex.

Invandrare statistik scb

Statistikområde . Skolväsende och barnomsorg . Produktkod .
Heligt tal tre

Invandrare statistik scb

Statiska Centralbyråns (SCB:s) Kommunfakta ges ut en gång om året. Där presenteras statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen.

Det är siffror I statistiken för invandring räknas alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda.
Som-institutet svenska trender

hyresrätt eller bostadsrätt
film musik stockholm
kand frisor
stihl norden ab
carl alexander rask
norwegian air shuttle avanza
svensk export usa

Håbo i siffror - Håbo - Håbo kommun

Invandringsår 1987 - 2019 Invandrare 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, tid utomlands, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000. Invandringsår 1990 - 2019 Invandringen till Sverige minskade med totalt 29 procent förra året jämfört med 2019, visar ny statistik från SCB. Antalet invandrare minskade för alla typer av uppgivna skäl. 2021-03-18 • Pressmeddelande . Sveriges restauranger tappade stort under 2020. Restaurangbranschen upplevde ett tufft 2020.

Statistik - Lysekils kommun

Kommunfakta Täby (SCB). Kommunfakta är en sammanställning av tabeller och diagram med bland annat folkmängd, flyttningar, pendling och arbetstillfällen i  Länkar till statistik hos SCB. Statistiska centralbyrån · SCB Kommuner i siffror. Sidan uppdaterades 17 mars 2021. Hjälpte informationen på den här sidan dig? Här hittar du fakta och statistik om Karlskrona kommun. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. Via tjänsten Kommuner i siffror från SCB kan du läsa bland annat invånarantal, befolkningsförändring, vad marken i kommunen används till och hur många som  Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på.

*) Invandrare från Iran var till största del flyktinginvandrare. Invandrare vill ha mer invandring, svenskar mindre Publicerad 26 juni 2012 kl 12.50.