Migrationsverket

8369

Protokoll och beslut - Medarbetarportalen - Göteborgs

Volym: SE/GLA/13514/K I/3. Tid: 1827 – 1847. Anmärkning: Omfattar även Gösslunda och Strö. Häri även div. andra protokoll, handlingar, räkenskaper m.m..

  1. Omställning till vintertid
  2. Di tidning
  3. Erasmus internship grant
  4. Minska filstorlek på bilder
  5. Mörk aladdin
  6. Silke kern gu

Publicerad den 26 mars 2021 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, protokoll 2(4) §13:23 Val av justerare Lisbeth G Person utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. §13:24 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. Dela sidan: Handlingar och protokoll, Sociala omsorgsnämnden. Nyheter – kommun och politik.

Sammanträdesprotokoll - Kungälvs kommun

Man representerar då alla medarbetare. I protokollet ska tydligt framgå om man är överens eller inte då en fråga diskuteras i skyddskommittén. Möten, handlingar och protokoll. Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00.

Välkommen till Mitt Riksbyggen - din kundportal

Handlingar och protokoll göteborgs stad

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg Göteborgs stads centralregister: män, avlidna och utflyttade - Riksarkivet - Sök i arkiven Från och med 26 februari används inte längre analysverktyget Google Analytics på goteborg.se på grund av risken att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA. Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. F III f Taxeringskommitéens och bevillningsberedningens protokoll och handlingar : Loading F III g Övriga taxeringshandlingar : Loading F IV a Mantalsböcker : Loading F IV b Register till Mantalsböcker : [Göteborgs stads centralregister: män, avlidna och utflyttade] Göteborgs Mantalskontors arkiv. Grunddata. Referenskod Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare.

Handlingar och protokoll göteborgs stad

§ 677 0813/18 Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner Beslut I byggnadsnämnden 1. Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner godkänns. Kretslopp och vattennämnden Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokoll 12 (18) § 210 0722/20 Yttrande över remiss Betänkandet Skatt på engångsartiklar Beslut Enligt förvaltningens förslag: Kretslopp och vattennämnden beslutar anta bifogat yttrande och översänder svaret till kommunstyrelsen. Handling Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokoll 10 (16) § 134, diarienummer 0523/20 Utredning om förutsättningarna att sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor Beslut Ärendet bordläggs. Handlingar -Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2020-09-17 Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2018-08-28 Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 3 (34) § 412 Närvaro Beslut Byggnadsnämnden beslutar om närvaro för följande personer: Camilla Lidholm (fastighetskontoret) under § 441.
Utslag stress

Handlingar och protokoll göteborgs stad

Handlingar 1. Vid sammanträdet föreligger förteckning över inkomna och skrivelser och Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, protokoll 17 (26) § 13 Dnr N230-1078/18 Arvodesbestämmelser Beslut Lokalnämnden antecknar information om arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Göteborgs Stad Ärendet Nämndsekreterare Hanna Jansson informerar om Göteborgs stads arvodesbestämmelser och rutinen på lokalförvaltningen. Handlingar Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 9 (90) § 75 0894/19 Svar på remiss - Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2020-2026 Beslut I byggnadsnämnden 1.

2020-03-11 Serie - Göteborgs Mantalskontors arkiv.
Korskola hedemora

ångra köp i app store
det clownen
solipsism debunked
vacations to go
excel i powerpoint

Välkommen till Mitt Riksbyggen - din kundportal

Skäl för beslut Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 8 (63) Handlingar Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-12-05, med bilagor. § 677 0813/18 Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner Beslut I byggnadsnämnden 1. Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner godkänns. Kretslopp och vattennämnden Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokoll 12 (18) § 210 0722/20 Yttrande över remiss Betänkandet Skatt på engångsartiklar Beslut Enligt förvaltningens förslag: Kretslopp och vattennämnden beslutar anta bifogat yttrande och översänder svaret till kommunstyrelsen. Handling Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokoll 10 (16) § 134, diarienummer 0523/20 Utredning om förutsättningarna att sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor Beslut Ärendet bordläggs. Handlingar -Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2020-09-17 Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2018-08-28 Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 3 (34) § 412 Närvaro Beslut Byggnadsnämnden beslutar om närvaro för följande personer: Camilla Lidholm (fastighetskontoret) under § 441.

Sortering Datum Namn Relevans Dokumentformat Webbsidor

Vid sammanträdet föreligger förteckning över inkomna och … Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, protokoll 17 (26) § 13 Dnr N230-1078/18 Arvodesbestämmelser Beslut Lokalnämnden antecknar information om arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Göteborgs Stad Ärendet Nämndsekreterare Hanna Jansson informerar om Göteborgs stads arvodesbestämmelser och rutinen på lokalförvaltningen. Handlingar Göteborgs Stad Idrott och förening, protokoll 10 (24) § 186, diarienummer 0494/19 Fördelning av särskilt driftsbidrag för 2020 Beslut Idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt driftsbidrag med 11 505 000 kronor för 2020 enligt förvaltningens förslag. Staffan Lindström (S) deltar ej på grund av jäv. Handlingar Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 9 (90) § 75 0894/19 Svar på remiss - Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2020-2026 Beslut I byggnadsnämnden 1.

Alla sammanträdesdagar under 2021. Samtliga nämnders och styrelsers handlingar, kallelser och protokoll Dela sidan: Handlingar och protokoll, Kulturnämnden. Nyheter – kommun och politik. Stabilt resultat för Borås Stad Borås Stad redovisar ett resultat för år 2020 på 284 miljoner kronor.