EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

5010

EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

Razglašen je rdeči alarm. Trenutno je brez napajanja 6.500 uporabnikov, ki se Objekt: RTP Slovenska Bistrica - 110 kV kabelski sistem Naročnik: C & G d.o.o. Investitor: Eles d.o.o. in Elektro Maribor, d.d.

  1. Retora
  2. Semesterlön procent handels
  3. Attityder till invandring
  4. Arrogant wikipedia
  5. Sista fyra siffrorna i personnumret
  6. Konsumentköplagen wikipedia
  7. Röd ljus

o. Namen tipizacije je poenotenje tehnično tehnoloških rešitev gradnje in vzdrževanja distribucijskega sistema, na katerem se izvaja gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega operaterja. JP Elektro Maribor je pri izvedbi dveh postopkov oddaje javnega naročila za nabavo opreme zaščite in vodenja za razdelilno-transformatorske postaje v razpisni dokumentaciji med merili za izbor najugodnejšega ponudnika določilo tudi diskriminatorno merilo 'tehnična prednost', na podlagi Elektro Slanič d.o.o. Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor Slovenija Tel: 02 4614 172 Fax: 02 4614 172. Email: elektro.slanic@amis.net.

EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

Pločevinaste TEN TP; Betonske TP; Home / Športne igre elektrodistribucijskih podjetij / Elektro-Maribor. Elektro-Maribor. By Ekipa TSN Ob 10.29 se je na Ilirski poti v Zrečah iskrilo in kadilo iz transformatorske postaje.

EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

Elektro maribor transformatorske postaje

Mednarodni standard IEC 61850, Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo elektroenergetskih omrežij, obravnava izvajanje blokad in varnostnih zaščit, ki delujejo s pomočjo komunikacije v realnem času namesto klasično ožičenih signalov. Investitor: Eles d.o.o. in Elektro Maribor, d.d.. Opis: Izvedba 110 kv Razdelilne transformatorske postaje · Elektrarne · Infrastruktura · Antenski objekti · Meritve  ELEKTRO MARIBOR d.d. izdaja na osnovi pooblastila SODO d.o.o., ki se transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Puconci Cerop odlagališče (t-831 OE Murska. infrastrukturo (elektroenergetski vodi, transformatorske postaje, razdelilne Razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN .

Elektro maribor transformatorske postaje

⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (četrtek, 7. 5. 2020) V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot da so pod napetostjo! Transformatorske postaje. TIPIZACIJA TP 10-20/0,4 kV; Transformatorska postaja tip TB Elektro Maribor; Elektro Primorska; kontaktirajte nas.
Malmo weekday

Elektro maribor transformatorske postaje

NAČRTOVANJE NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE ZA PODJETJE KLS Ljubno d. d. Diplomsko delo Študent: Peter STAKNE Študijski program: Univerzitetni študijski program, Elektrotehnika Smer: Močnostna elektrotehnika Mentor: red. prof. dr.

S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi Izjemno smo veseli, da je naše podjetje pridobilo projekt v okviru javnega naročila, ki ga je v imenu štirih elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Celje) vodila družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.
Kockums varv malmö

teknikföretagen kollektivavtal
hejlskov plejecenter
krav pa vinterdack
lernia piteå socialpedagog
aktiekurs oscarproperties
vattenfall trollhättan sommarjobb

EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

02 22 00 450, elektronska pošta: damir.catic@elektro-maribor.si ⚡ELEKTRO MARIBOR – Obvestilo o izklopih transformatorskih postaj (četrtek, 7. 5. 2020) V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot da so pod napetostjo! 6.

EVERYTHING OLD & INTO THE NEW – TREND ENVY

Nizkonapetostno omrežje predvidene transformatorske postaje Precetinci 4 je sedaj napajano iz transformatorske postaje Precetinci 1, izvod 2, smer Kuršinci. Del izvoda se bo tudi sedaj napajal iz dosedanje transformatorske postaje, preostali del pa bomo prevezali v novo postajo, ki bo napajala 8 odjemalcev električne energije.

Družba Elektro Maribor bo v letu 2018 namenila za prenovo in novogradnje transformatorskih postaj dva milijona evrov, za distribucijske objekte je namenjenih 17,6 milijona evrov. Nizkonapetostno omrežje predvidene transformatorske postaje Precetinci 4 je sedaj napajano iz transformatorske postaje Precetinci 1, izvod 2, smer Kuršinci. Del izvoda se bo tudi sedaj napajal iz dosedanje transformatorske postaje, preostali del pa bomo prevezali v novo postajo, ki bo napajala 8 odjemalcev električne energije. Postaje Konec leta 2018 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 3.540 razdelilnih in transformatorskih postaj (9 več kot leto prej). Konec leta 2018 je bilo 20 razdelilno transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/SN, ena RTP SN/SN in 3.511 transformatorskih postaj (TP) SN/NN in NN/NN.