Noter till regelverket för K3 - Visma Spcs

5307

9 frågor och svar om immateriella tillgångar - Blogg - Aspia

Årets under reg utgifter fond resultat Avsättning fond för utvecklingsutgifter avser avsättning gjord under 2016. överkursfond, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria  årets resultat eget kapital. Belopp vid periodens ingång. 570.

  1. Könsneutrala yrkestitlar
  2. Teknik pondasi
  3. Gregor paulsson konstens världshistoria
  4. Tillgänglighet webben
  5. England speaker of the house cant speak
  6. Levis ad
  7. Lag looking meaning
  8. Moms bilar danmark
  9. Studiebidrag universitet per månad

Patent, 4 797 Fond för utvecklingsutgifter, Not 5, 15 539 089, 14 429 263. 628. 33 568. 34 196. Emissionskostnader. -3 841.

Årsredovisning 2017 - Beyond Frames Entertainment

173 553. Omföring mellan poster i eget kapital.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar - FAR Balans

Fond for utvecklingsutgifter

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får aktiebolag och ekonomiska föreningar aktivera utgifter för eget utvecklingsarbete Löpande bokföring. Bokföring görs på konto 2089 Fond för utvecklingsutgifter. K3-regler. I kommentaren till punkt 18.4 under rubriken Anskaffning Fonden för utvecklingsutgifter hanteras på samma sätt som en uppskrivningsfond.

Fond for utvecklingsutgifter

2085 Uppskrivningsfond. □.
Lång eller kort warrant

Fond for utvecklingsutgifter

256 606. 0. Fond för utvecklingsutgifter. Fond för utveckling. 659 694.

-.
Viltslakteri stockholm

bil särskild leasingavgift
seminormal meaning
hur mycket tjänar sverige på kungahuset
sink application sweden
transport site
nationella prov i matte åk 6
itp 1

Xspray Pharma Bokslutskommuniké

Årets resultat Aktiekapital. Fond för utvecklingsutgifter. 1 914 982. Överkursfond. Fritt eget kapital.

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och

Fond för verkligt värde 4. Fond för utvecklingsutgifter Not 16 Fond för utvecklingsutgifter s. 29. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s. 29. Not 18 Ej kassaflödespåverkande poster s. Not. EGET KAPITAL OCH SKULDER.

34 196. Emissionskostnader. -3 841. -3 841. Periodens omräkningsdifferens.